Regulament

Regimuri și tarife de pescuit

Intervalele orare ale partidelor
06:00 – 18:00

18:00 – 06:00

Fiecare pescar poate fi însoțit de o persoană pentru care nu se percepe
niciun tarif. Restul persoanelor însoțitoare, cu vârsta peste 14 ani, vor plăti fiecare o taxă de agrement de 20 lei.

Balta 1

Taxa de pescuit
50 lei / 12 ore

Specii de pești
Caras, crap, cteno, salonta, somn românesc

Nr. maxim de scule
5

Balta 2

Taxa de pescuit
80 lei / 12 ore

Specii de pești
Știucă (regim Catch & Release)

Nr. maxim de scule
5

Opțional

Închiriere foișor
35 lei/zi sau gratuit la închirierea unei cabane

Amestec nadă din grâu și porumb
3 lei/kg

Specii ce pot fi reținute și prețuri

 

Se poate reține orice cantitate de pește, la următoarele prețuri:

  • pești între 1 si 2,5 kg – 25 lei/kg
  • pești între 3 si 4,5 kg – 55 lei/kg
    peștii cu greutate mai mare de 5kg se eliberează imediat
  • novac, indiferent de greutate – 25 lei/kg 

Condiții:
1. Nu se pot reține pești din speciile crap, cteno, salonta și somn românesc cu greutate de sub 1 kg și de peste 3kg. Aceștia se eliberează imediat!
2. Nu se poate reține știuca.

5 kg de caras sunt incluse în taxa de pescuit.

Regulament intern

 

1. Un pescar va putea pescui cu cel mult 4 lansete și 1 undiță.

2. Sunt permise doar monturi cu un singur cârlig.

3. Pescarul asupra căruia se va găsi o cantitate de pește mai mare decât cea declarată sau specii de pești ce nu pot fi reținute (ex: știucă), va plăti suma de 100 lei/kg sau va fi reclamat organelor de Poliție pentru fapta de furt calificat, faptă penală pedepsită de art. 208 Codul Penal.

4. Va rugăm să rețineți în sac sau juvelnic doar cantitatea de pește pe care doriți să o achiziționați. Solicitați administratorului bălții cântarirea periodică a peștelui pe care doriți să îl rețineți pentru a evita eventualele neînțelegeri la sfârșitul partidei de pescuit.

5. Practicarea unor tehnici de pescuit care contravin regulilor pescuitului sportiv (ex. arici, hâtă, bombă, plase de orice fel, etc.) determină pierderea dreptului de a mai pescui și evacuarea imediată a persoanelor din incinta locației de pescuit sportiv. Suma achitată drept taxă nu se restituie. Tentativa se pedepsește în același mod.

6. Pescarii și însoțitorii sunt obligați să se comporte civilizat.

7. La locurile de pescuit vor fi păstrate în mod obligatoriu curățenia, ordinea; gunoiul fiind strâns și depozitat în zonele special amenajate.

8. Părăsirea locului de pescuit se va face prin punctul de acces și numai după efectuarea controlului peștelui reținut. Pescarii care nu respectă această regulă nu vor mai fi primiți la pescuit.

9. Administrația este exonerată de orice răspundere civilă, administrativă și materială pentru orice formă de accidente, incidente și urmări generate de consumul de alcool sau neatenție a pescarului și însoțitorilor acestora.

10. Administrația și angajații amenajării piscicole își rezervă dreptul de a-și selecta clienții și de a-i controla în bagaje, mijloace de transport, atât la sfârșitul partidei de pescuit cât și pe parcursul derulării acesteia, dacă sunt banuieli întemeiate.

11. Oricare din încălcările prezentului regulament duce la anularea dreptului de a pescui, fără rambursarea taxei de pescuit, pe perioadă nedeterminată.

Sunt interzise

 

1. Pescuitul fără achitarea taxei de pescuit.

2. Pescuitul la știucă cu momeala vie.

3. Nădirea cu semințe, cereale sau alune în stare uscată.

4. Focul deschis direct pe sol, amplasarea de grătare, ceaune sau alte accesorii de camping, în alte locuri decât cele amenajate sau indicate de angajați.

5. Tulburarea liniștii, muzica pe baltă.

6. Aruncarea în apă sau pe uscat a resturilor menajere sau a oricăror ambalaje.

7. Practicarea unor tehnici de pescuit care contravin pescuitului
agreat in prezentul Regulament.

8. Accesul cu autoturisme, motociclete sau alte autovehicule pe malul lacurilor.

9. Deteriorarea sau distrugerea florei și faunei sau a zonelor din preajma locurilor de pescuit, precum și a amenajărilor și dotărilor puse la dispoziție de către administrație;

10. Scăldatul în lacuri.

Dispoziții finale

 

Nerespectarea regulilor impuse, determină anularea dreptului de a pescui și pierderea sumelor achitate (taxa platită nu se restituie). După ce a luat la cunoștință de prevederile acestui regulament, pescarul și însoțitorii acestuia, se obligă să respecte toate regulile impuse de administrație și angajații amenajării piscicole.

Administrația își rezervă dreptul de a refuza accesul la locurile de desfășurare a pescuitului în cazul în care:

– numărul de pescari aflați deja în perimetru este excedentar;

– persoanele solicitante au avut anterior abateri de la prezentul
regulament;

– persoanele solicitante nu sunt de acord în total sau în parte cu
vreuna din clauzele prezentului regulament de ordine interioară.